Đặng Gordon
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

You only live once

01/11/2018 20:50:11

338-words | 1.69 min read

Để trở thành nhà văn

  • 313
  • 123
  • 0

Để trở thành nhà văn, có khó không? Có lẽ đây là câu hỏi của bất cứ ai có cao vọng trở thành nhà văn đều một lần tự hỏi bản thân.

Phàm là kẻ cầm bút có thể trong quá khứ bạn đã đọc qua nhiều cuốn sách hướng dẫn kỹ thuật viết văn, xử lý văn bản, chỉnh sửa ngữ pháp. Nhưng có bao giờ bạn suy ngẫm về bản chất văn chương và nghề viết văn? Cuốn sách Để thành nhà văn của tác giả Nguyễn Duy Cần có thể phần nào trả lời cho câu hỏi của bạn. Thông điệp thiết tha mà tác giả muốn gửi gắm tới đọc giả chính là: Trở thành nhà văn thôi chưa đủ. Phải trở thành nhà văn chân chính xứng đáng với danh xưng của nó. Giống như câu nói nổi tiếng của hai đại văn hào người Pháp Jerome và Jean Tharuad:

“Bất cứ người nào cũng đều có thể làm nhà văn được cả, miễn là họ có gì muốn nói lắm. Viết ra, không phải là việc khó, cái khó là phải có những câu chuyện gì đáng kể, những tư tưởng gì đáng để ghi”.

Những gì trình bày trong cuốn sách thực ra không có gì tân kỳ cả nhưng là những thứ chính yếu mà bất kỳ ai có cao vọng làm nhà văn cũng nên quan tâm. Có thể bạn sẽ không đồng ý với tác giả, nhưng điều đó không quan trọng vì thực ra “không ai giúp ai được vì không ai giống ai cả”. Quan trọng ở chỗ qua những quan điểm quan điểm của tác giả có thể giúp bạn suy ngẫm thêm phần nào về vấn đề thế nào là một nhà văn chân chính, xứng đáng với danh xưng của nó.

Cuối cùng xin chúc các bạn thành công trên con đường văn chương của mình, cũng như những bạn đang có ý định dấn thân vào con đường này có thêm động lực để thực hiện.