Phùng Thị Thu Trang
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

"Đến một ngày, tất cả sự chịu đựng của bạn sẽ trở nên ý nghĩa, đừng bỏ cuộc trước thời điểm ấy."

03/13/2018 13:34:06

122-words | 0.61 min read

Con đã từng nhìn thấy bạn bè quay lưng với nhau.

Con cũng từng thấy những người yêu nhau làm rách tim, xé lòng nhau.

Ngay cả anh chị em ruột thịt cũng cắn xé nhau.

Giờ thì, con còn thấy, người ta ở với nhau, đầu ấp tay kề, hàng chục năm, cũng có lúc nhẫn tâm dối gạt, lọc lừa.

Ngay gần con. Sát cạnh cuộc đời con. Hoặc là, có đôi khi, con cũng chẳng nhớ lắm, còn là chính câu chuyện của con.

 Chỉ có mẹ. Chỉ có một mình mẹ. Hy sinh. Yêu chiều. Bao bọc. Chịu đau chịu đớn. Nhẫn nhịn. Vì con.

Cả một đời vất vả vì con rồi , chờ con nhé ... Chỉ hai năm nữa thôi .