Ngọc Châu
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

05/24/2018 02:06:00

300-words | 1.5 min read

10 CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP HẤP DẪN NHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 2,3,4

  • 202
  • 126
  • 0

1. [HCM] CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BÚT VÀNG Tuyển Dụng THỰC TẬP MARKETING
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2J2JRs3

2. [HCM] CÔNG TY TNHH TÀI NĂNG ĐỈNH CAO Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2IGNnoM

3. [HCM] CTY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO CÂN BẰNG Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH KINH DOANH
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2kjrDVj

4. [HCM] DỊCH VỤ TÌM VIỆC VIỆT CV (VIETCV) Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH GRAPHIC DESIGNER
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2xds2Ce

5. [HN] CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN HIGHLAND VN Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH NHÂN SỰ
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2FUFzO3

6. [HN] CÔNG TY CHỨNG KHOẢN VNDIRECT Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH BIÊN DỊCH
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2IEoMop

7. [HN] BETANAM COMMUNICATIONS Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH PR
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2ID0hbg

8. [HN] CTY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ ĐT THÁI VĂN Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH KẾ TOÁN
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2J4W2F0

9. [HN] CTY CP GIẢI PHÁP VÀ ĐẦU TƯ THANH Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH SEO WEB
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2s41BK8

10. [HN] CTY CP GP VÀ NGUỒN LỰC CÔNG NGHỆ ITSOL Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH JAVA
 Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2ruziDg
______________________________________________________

Xem nhiều việc làm thực tập hơn tại: https://bit.ly/2KRG26p