Ngọc Châu
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

06/07/2018 03:23:39

68-words | 0.34 min read

Lời khuyên dành cho ứng viên trong suốt buổi phỏng vấn

  • 229
  • 111
  • 0

Lời khuyên dành cho ứng viên trong suốt buổi phỏng vấn

Để có được một buổi phỏng vấn thành công, cách thể hiện của ứng viên cũng đóng vai trò rất quan trọng. Vậy ứng viên cần lưu ý gì cho buổi phỏng vấn thành công, dưới đây là những lời khuyên ứng viên cần lưu ý để nâng cao cơ hội được tuyển dụng.

Xem ngay tại: http://snip.ly/gdzv3n