Ngọc Châu
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

06/07/2018 05:00:31

191-words | 0.9550000000000001 min read

TỔNG HỢP VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1,2,3

  • 378
  • 154
  • 0

1. [HCM] CÔNG TY SMARTBUDDY THUỘC FRAM GROUP Tuyển Dụng NHÂN VIÊN SALES
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2LrMnpq


2. [HCM] CTY CÔNG NGHỆ DV & TM HERAMO Tuyển Dụng THỰC TẬP SINH CONTENT MARKETING
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2JvhOlr


3. [HCM] NHÀ HÀNG HÀN QUỐC BODO Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PART-TIME
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2xVHzqi


4. [HCM] CÔNG TY STECH VIỆT NAM Tuyển Dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2kGEIIG


5. [Đà Nẵng] CÔNG TY TNHH CACAO VIỆT NAM Tuyển Dụng NHÂN VIÊN ĐỨNG QUẦY
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2Ho8QRR


6. [HN] INTERNSHIP VIETNAM Tuyển Dụng SOCIAL MEDIA INTERNS
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2kIpOSf


7. [HN] TWITTER BEANS COFFEE Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2LtBJP2


8. [HN] SHOP GIU Tuyển Dụng NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2sF0uzO


9. [HN] MASTER MEDIA ACADEMY Tuyển Dụng CTV TELESALES
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2JxSc7E


10. [HN] ĐỒ GỖ NHỊ GIA Tuyển Dụng NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2LpSQkP


_______________________________________________________
Xem nhiều việc làm bán thời gian hơn tại: https://www.jobsbeam.com/1/viec-lam-ban-thoi-gian.html