Ngọc Châu
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

07/06/2018 08:16:54

209-words | 1.045 min read

TỔNG HỢP VIỆC LÀM BÁN THỜI GIAN DÀNH CHO SINH VIÊN NĂM 1,2,3

  • 300
  • 164
  • 0


1. [HCM] NHÀ HÀNG PHONG CÁCH FUSION - NONLAGUYS Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PHỤC VỤ
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2IVovsD

2. [HCM] THE REPRESENTATIVE OFFICE OF GLOBAL FACTORIES (TEM) Tuyển Dụng ADMIN ASSISTANT PART-TIME
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2KRq6BL

3. [HCM] NHÀ HÀNG ROSETTA - BISTRO & CAFE Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PART-TIME/-TIME
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2NsPIq3

4. [HCM] HỆ THỐNG CỘNG CÀ PHÊ Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PART-TIME/-TIME
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2KRDdT9

5. [HN] TRANG SPORTS Tuyển Dụng NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP, NHÂN VIÊN BÁN HÀNG ONLINE
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2KtEOlu

6. [HCM] BÁCH HÓA XANH Tuyển Dụng CỘNG TÁC VIÊN NỘI DUNG
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2MRASIL

7. [HN] VINPET.NET - VẬT PHẨM THÚ CƯNG Tuyển Dụng NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2N5Bk70

8. [HN] TRUNG TÂM DẠY YOGA ZENITH YOGA Tuyển Dụng NHÂN VIÊN PART-TIME: LỄ TÂN VÀ CSKH
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2lTBB0s

9. [HN] PEKO VIETNAM Tuyển Dụng GRAPHIC DESIGNER-TIME/PART-TIME
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2MNyLp6

10. [HN] CTY MỸ PHẨM HÀN QUỐC PAPA RECIPE VN Tuyển Dụng NHÂN VIÊN BÁN HÀNG
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2KOCmD1
_______________________________________________________
Xem nhiều việc làm bán thời gian hơn tại: https://www.jobsbeam.com/1/viec-lam-ban-thoi-gian.html