Ngọc Châu
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

02/08/2018 15:56:52

201-words | 1.0050000000000001 min read

TỔNG HỢP VIỆC LÀM THỜI VỤ TẾT 2018 HẤP DẪN NHẤT

  • 222
  • 119
  • 0

1. [HCM] Đại Siêu Thi Emart Tuyển Dụng NHÂN VIÊN BÁN HÀNG THỜI VỤ TẾT
 Xem thông tin chi tiết: tại đây

2. [HCM] Pizza Hut Việt Nam Tuyển Dụng NHÂN VIÊN THỜI VỤ TẾT
 Xem thông tin chi tiết: tại đây

3. [HN] Khách Sạn Intercontinental Hà Nội Landmark72 Tuyển Dụng NHÂN VIÊN THIẾT KẾ
 Xem thông tin chi tiết: tại đây

4. [HCM] Dairy Farm Tuyển Dụng THU NGÂN THỜI VỤ TẾT
 Xem thông tin chi tiết: tại đây

5. [HCM] Công Ty Bảo Vệ Long Việt Tuyển Dụng BẢO VỆ THỜI VỤ TẾT
 Xem thông tin chi tiết: tại đây

6. [HCM] Chuỗi Cửa Hàng Phở Đệ Nhất Tuyển Dụng NV PHỤC VỤ THỜI VỤ TẾT
 Xem thông tin chi tiết: tại đây

7. [HN] Công Ty TNHH AEON Việt Nam Tuyển Dụng NV BÁN HÀNG THỜI VỤ TẾT
 Xem thông tin chi tiết: tại đây
_________________________________________________________

Xem nhiều việc làm hấp dẫn hơn tại: https://www.jobsbeam.com/