Ngọc Châu
{a city of readers}
Write your blog / story here    { Log in  / Register }

04/12/2018 02:30:03

185-words | 0.925 min read

TUYỂN DỤNG CÁC VỊ TRÍ NHÂN VIÊN ADMIN HẤP DẪN NHẤT

  • 252
  • 155
  • 0

1. [HCM] GREENCAP INVESTMENT Tuyển Dụng ADMIN SUPPORT
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2GRnMN1

2. [HCM] CÔNG TY MINH TRUYỀN Tuyển Dụng NHÂN VIÊN ADMIN VĂN PHÒNG
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2EFrHX5

3. [HCM] CÔNG TY NỘI THẤT LAM SƠN Tuyển Dụng HR ADMIN INTERN
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2Hyw5dT

4. [HCM] CTY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ KINH DOANH QUỐC TẾ Tuyển Dụng ADMIN - HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2GRXb2j

5. [HCM] TEXCHEM MATERIALS (VIETNAM) CO LTD Tuyển Dụng (GENERAL ADMIN) SALES ADMIN DEPT
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2JCcNVm

6. [HN] RUDICAF HÀ NỘI Tuyển Dụng SALE ADMIN
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2qoosyZ

7. [HCM] MANPOWER Tuyển Dụng SALE ADMIN
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2GUKUpO

8. [HCM] KGB CO., LTD Tuyển Dụng NV LỄ TÂN HÀNH CHÍNH VP - ADMIN (NỮ)
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2GVgC6x

9. [HCM] WIPRO UNZA VIETNAM Tuyển Dụng HR ADMIN
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2v9tkgm

10.[HCM] TRUSTINGSOCIAL Tuyển Dụng ADMIN OFFICER
Xem thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2HfIvcS
___________________________________________________

Xem nhiều việc làm hấp dẫn hơn tại: https://www.jobsbeam.com/